Sesje

1. Wstępna konsultacja, czas trwania sesji 45 min – bezpłatna (wyłącznie online)

Jest to sesja wstępna, która daje okazję do poznania się oraz ustalenia wzajemnych oczekiwań. Dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, na czym polega coaching/mentoring, by móc świadomie zdecydować, czy taka forma pracy nad indywidualnymi wyzwaniami i celami jest dla nich odpowiednia. Ma Ci pomóc w decyzji, czy chcesz dalej pracować tą metodą.

2. Coaching/mentoring -konsultacja – 1 sesja, czas trwania 60 min

Jest to sesja coachingowa dla każdego, kto chce zerknąć na to, co dzieje się u niego teraz i ruszyć z miejsca. Podczas sesji razem przyjrzymy się wyzwaniom, z którym się mierzysz. Zanalizujemy Twoją aktualną sytuację – co działa, co nie działa, czego doświadczasz. Będziemy rozmawiać o Twoich potrzebach i pragnieniach oraz o tym, co jest dla Ciebie ważne. Na tej podstawie stworzymy rekomendację do dalszych działań.

Pierwsza sesja jest przygotowaniem do dalszej wspólnej pracy.

3. Pakiet 2 indywidualnych sesji

Obejmuje zagadnienia jak w punkcie 2. oraz ustalanie celów i rekomendacje do dalszych działań.

4. Pakiet 3 indywidualnych sesji

Obejmuje zagadnienia, jak w punkcie 2. i 3. a także dalszą konkretyzację celów oraz pogłębione rekomendacje do dalszych działań.

5. Pakiet 8 sesji – proces indywidualny

Kompleksowy proces indywidualny obejmuje 8 sesji i porusza wszelkie zagadnienia zdiagnozowane w trakcie procesu. W szczególności określamy wspólnie Twoje cele, potrzeby i pragnienia. Omawiamy trudności, z którymi się mierzysz i pracujemy nad nimi. Analizujemy Twoje zasoby i talenty, by Cię wspierały w realizacji celów. Pracujemy z ograniczającymi Cię przekonaniami, definiujemy wartości. Przyglądamy się głębiej i zajmujemy się wszystkim tym, co jest przedmiotem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie wybranego pakietu na 48 godz. przed pierwszą ustaloną datą spotkania (szczegóły otrzymasz w mailu).

Odwołanie spotkania z gwarancją zwrotu wpłaty – 24 godziny przed datą spotkania.

Serdecznie zapraszam do kontaktu