Mentoring

#problemy#spokój

Jak wygląda sesja mentoringowa?

Sesja wstępna (demo) jest bezpłatna i pozwala Ci zrobić rachunek swoich osiągnięć, predyspozycji i ocenić, które zadania i działania przychodzą Ci z łatwością, a które sprawiają Ci trudność. To rodzaj „inwentaryzacji” Twoich zasobów poprzez dokonanie analizy Twojego zachowania w różnych sytuacjach. Sesja demo pozwoli Ci też zdecydować, czy jestem właściwą osobą, która pomoże Ci w długofalowym rozwoju zawodowym i osobą, z którą chciałbyś pracować. Pozwoli Ci ocenić, czy moje doświadczenie zawodowe jest gwarantem otrzymania wiedzy, której potrzebujesz na tym etapie, na którym obecnie jesteś i czy jest adekwatne do sytuacji, w której się znajdujesz.

Mentoring może być aktywnością jednorazową, służącą rozwiązaniu konkretnego problemu, ale może być tez rozciągnięty w czasie na przestrzeni 3-4 miesięcy, lub dłużej.

Sesje „ad hoc” mogą odbywać się wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu konkretnego problemu, z którym się borykasz lub z dowolną częstotliwością, jednak nie częściej, niż co tydzień.

Sesje w procesie długofalowym odbywają się nie częściej, niż co dwa tygodnie tak, abyś mógł przemyśleć treści omawiane podczas sesji i przetestować wypracowane rozwiązania.

 Jak wygląda proces mentoringowy?

Cały proces mentoringowy to zwykle od 8-10 godzinnych sesji. W odróżnieniu do procesu coachingowego nie umawiamy się z góry na konkretną liczbę sesji. Za każdym razem jest to indywidualnie ustalane z Tobą i zależy od celu, jaki chcesz osiągnąć.

Celem całego procesu jest skrócenie czasu nabywania wiedzy. To swoista konfrontacja celów, pragnień i zamierzeń z wyzwaniami, ustalenie luk i ich wypełnienie, stworzenie planu i określenie oczekiwanych wyników oraz monitorowanie działań.  

Moim celem – celem mentora jest pokazywanie Ci różnych ścieżek, rozwiązań, podawanie przykładów sytuacji, w których w dany sposób się zachowałam i to przyniosło rezultaty, byś wiedział, jak świadomie wdrażać plany i doceniać ich efekty.

Cały proces jest wspierany moją ekspercką wiedzą i doświadczeniem na drodze, którą sama przeszłam, gdzie na własnej skórze przekonałam się, jak coś działa, co nie działa i dlaczego nie działa

Przedmiotem poszczególnych sesji w procesie może być, w zależności od Twoich potrzeb, przekazywanie umiejętności „miękkich”, takich, jak np.: budowanie zaangażowania współpracowników, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, czy przekazywanie informacji zwrotnej.

Po szczegóły zajrzyj do zakładki: https://nadhoryzontami.pl/oferta

Serdecznie zapraszam do kontaktu