Coaching

#problemy#spokój

Jak wygląda sesja zerowa (gratis)?

Godzinna sesja zerowa (demo) jest gratis. Jest zwykle podzielona na dwie części: informacyjną i klasyczną sesję coachingową.

W części informacyjnej ustalamy zasady współpracy i zakres odpowiedzialności mojej-coacha i Twojej – Klienta. Jest to też czas na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości.

Część coachingowa to dookreślenie Twoich potrzeb, „bólów”, trudności i celów. To także rodzaj podróży w przyszłość i odpowiedź na pytanie, w którą stronę chcesz pójść i jak będzie wyglądać Twoje życie po wdrożeniu zmian. Obejmuje też dookreślenie, w jaki sposób zmierzysz swój sukces. Porozmawiamy też o tym, czy coaching jest tym rodzajem wsparcia, jaki będzie najlepiej służył realizacji Twoich dążeń i czy proces coachingowy ma być kontynuowany.

 Jak wygląda proces coachingowy?

 Pełny proces obejmuje 8-10 godzinnych sesji. Sesje odbywają się co dwa tygodnie, ponieważ proces coachingowy zachodzi zarówno w trakcie sesji, pomiędzy sesjami oraz po ich zakończeniu. Podczas sesji dotykamy różnych obszarów: motywacji, rzeczywistości, wartości, emocji, relacji, dlatego też bardzo ważne jest, byś, między sesjami, miał czas na autorefleksję.

Celem całego procesu jest wzmocnienie Ciebie, wspieranie Cię w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o Twoje własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Moim celem – celem coacha jest inspirowanie Cię, praca nad tym, abyś, w najlepszych warunkach do zmiany i w poczuciu bezpieczeństwa, rozwinął cały swój potencjał – tak, jak go sam zdefiniujesz.

Dlatego też, podczas całego procesu razem sprawdzamy, czy proces jest dla Ciebie użyteczny, wspiera Twoje działania i wyznaczone przez Ciebie dążenia. Czy idąc wyznaczoną drogą, w określony sposób i przy użyciu konkretnych zasobów (zdolności, talentów, umiejętności, otoczenia) zmierzasz w obranym przez siebie kierunku i uzyskujesz spodziewane korzyści, które zamierzałeś uzyskać na starcie.

Po szczegóły zajrzyj do zakładki: https://nadhoryzontami.pl/oferta

Serdecznie zapraszam do kontaktu